Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

DSV - Případová studie urdžitelnosti

Goodman přístup

Společnost Goodman vybudovala ve svém Logistickém centru Letiště Mnichov v německém Langenbachu pro společnost DSV, celosvětového poskytovatele přepravních a logistických služeb, sklad o rozloze 20 500 m2. Nově vybudované prostory patří mezi nejlépe vybavené a energeticky nejúspornější skladové prostory v mnichovském regionu. 

Nově postavené budovy se mohou pochlubit celou řadou inovací přispívajících k ochraně životního prostředí, například zesílenou střešní izolací a vnějším plášěm snižujícím tepelné ztráty, energeticky úspornými typy zářivek T5 a podlahovým vytápěním na dřevěné pelety. Tyto technické parametry v sobě spojují úspornost se šetrností k životnímu prostředí a zákazníkovi umožňují dosáhnout úspor na energiích i na nákladech. 

Společnost Goodman v současné době usiluje o udělení certifikátu DGNB (certifikát udělovaný Německou společností pro trvale udržitelnou výstavbu).

Vlastnosti

Zařízení dokončené v roce 2010 má následující parametry týkající se dopadu na životní prostředí: 

Energie

 • Vytápění dřevěnými peletami využívá obnovitelnou energii a šetří přírodní zdroje.

Technické vybavení

 • Energeticky úsporné zářivky typu T5 ovládané inteligentní řídicí jednotkou reagující na okolní osvětlení snižují spotřebu elektrické energie.
 • Podlahové vytápění zajišťuje teplo v celém skladu.

Opláštění + tepelná izolace

 • Vylepšená tepelná izolace střechy a opláštění budovy snižuje spotřebu dřevěných pelet.

Ochrana zdraví + péče o pracovní prostředí

 • Horizontální okna v manipulačních prostorách a doplňková střešní okna (skladovací prostory) zvyšují podíl přirozeného světla uvnitř skladových budov.
 • Pro zaměstnance jsou k dispozici stojany na kola a sprchy.
 • Doplňková vnitřní okna v kancelářských prostorách vytvářejí lepší pracovní prostředí.
 • Automatické žaluzie chrání v letní sezóně před slunečními paprsky a horkem.

Projektové řešení + proces

 • Střecha je připravena na instalaci fotovoltaického systému. Ve statických výpočtech použitých při projektování střechy se počítalo s potřebnou rezervou pro další zatížení střešní konstrukce.
 • Samostatné vjezdy pro kamiony a pro osobní vozidla umožňují dobrou regulaci dopravního provozu a přispívají k větší bezpečnosti.
 • Vodotěsná základová deska umožňuje skladovat zboží klasifikované jako nebezpečné pro vodní zdroje.
 • V případě potřeby lze skladové budovy snadno rozšířit.

Lokalita

 • Krajinná úprava používá původní druhy dřevin a rostlin.
 • Velikost parcely, skladové budovy a externí zařízení jsou řešeny tak, aby bylo zajištěno maximální využití pozemku, který je k dispozici. 

Případové studie udržitelnosti