Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Udržitelnost

Zájem o dlouhodobou udržitelnost prostředí tvoří dlouhodobou hodnotu pro všechny dotčené strany. Skupina Goodman má zájem na na vytvoření plně integrovaného obchodního přístupu k trvalé udržitelnosti, který v sobě zahrnuje rovněž prvky udržení pracoviště, trhu, prostředí a prvky společenstva. Domníváme se, že trvalá udržitelnost je neoddělitelnou částí námi realizovaných produktů a také způsobu, kterým provádíme obchodnou činnost. Skupina Goodman pracuje spolu se zákazníky proto, aby jim poskytla dlouhodobě udržitelné nemovitosti, které vyhovují jejich očekáváním a potřebám. Z pohledu investora se skupina Goodman se snaží o tvorbu dlouhodobé hodnoty svých nemovitostí ve smyslu aby tyto zrcadlili budoucí požadavky trhu a prostředí.

Politika Udržitelnosti

Politiku udržitelnosti charakterizuje následujících osm hlavních bodů:

  • Snížení materiálové náročnosti staveb;
  • Snížení energické náročnosti staveb;
  • Snížení rozptylu jedovatých látek;
  • Snížení škodlivých účinků na okolní prostředí;
  • Zvýšení intenzity služebv;
  • Používání recyklovatelných materiálů;
  • Maximalizovat používání materiálů z obnovitelných zdrojů;
  • Zvyšovat trvanlivost produktu a rozšiřovat jeho funkcionalitu.