Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Country manager

Jan

Jan Palek Country Manager +420 226 291 670

Email

Jan Palek je oblastní ředitel pro Českou republiku a Slovensko a je zodpovědný za management a rozvoj podnikání v obou zemích.


Jan Palek vystudoval pozemní stavitelství na VUT v Brně a je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby a LEED Green Associate, akreditován organizací USGBC. Před kariérou ve společnosti Goodman, Jan Palek pracoval 5 let pro společnost Skanska Property Czech Republic, kde byl zodpovědný za řízení komerčních projektů v různých stádiích developmentu v rámci portfolia společnosti Skanska. Předtím působil jako Leading Designer v Production & Design Teamu na  projektu Terminál 5 London Heathrow.