Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Naše strategie vstupního města

Naše odhodlání být nejlepší v tom, čím se zabýváme, bylo ve společnosti Goodman vždy určováno kvalitou a umístěním našich nemovitostí.

Investujeme a rozvíjíme vysoce kvalitní průmyslové nemovitosti ve strategických lokalitách v hlavních vstupních městech a v jejich okolí všude po celém světě, kde vzniká silná poptávka a transformační změna vytváří významnou příležitost.

Poptávka po moderním, dobře umístěném logistickém prostoru je řízena řadou klíčových témat. Ta podporují významné změny v celém oboru průmyslových nemovitostí na celém světě a posilují úlohu, kterou tradičně hrají logistické a skladové prostory.

Urbanizace

Pokračující urbanizace vstupních měst vytváří nové obchodní příležitosti a nová rozhodnutí. Do roku 2030 budou velká města představovat 81 % světové spotřeby*. Umístění nemovitostí v blízkosti spotřebitelů je pro naše zákazníky a jejich uživatele výhodou.

Růst spotřeby

Rostoucí spotřeba zvyšuje poptávku v širokém spektru odvětví od maloobchodu přes farmaceutický až po automobilový průmysl. Do roku 2030 se celosvětová spotřeba zvýší o 23 bilionů USD*. Naše strategie vstupních měst přivede naše zákazníky k úspěchu.

* Zdroj: Urban world: The Global Consumers to watch [Sledování spotřebitelů celosvětově], McKinsey Global Institute April 2016.

Technologie

Inovace, zejména v elektronickém obchodě a v mobilních zařízeních, mění chování spotřebitelů a posilují zvyšování investic do lokalit nedaleko hlavních městských center a blízko koncovým spotřebitelům. S rozvojem a vzestupem digitálních technologií tyto lokality pomáhají uspokojovat rostoucí požadavky spotřebitelů na rychlost a pohodlí.

Hodnota

Zákazníci usilují o získání větší hodnoty z vlastních řešení a dosažení nákladové efektivity, což znamená konsolidaci operací, modernizaci zařízení, racionalizaci dodavatelských řetězců, větší automatizaci a využití robotiky.