Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Logistický prostor pro snadný přístup

Technologický pokrok, změny v chování spotřebitelů a pokračující urbanizace vstupních měst podněcují poptávku po dobře umístěném logistickém prostoru.

Kupujeme pozemky, které jsou v blízkosti center klíčových měst, protože do roku 2050 budou žít více než dvě třetiny celosvětové populace ve městech.* 
"Uvědomujeme si, že mít správnou nemovitost na správném místě má zásadní význam. 

Být blízko zákazníkům a klíčové infrastruktuře, jako jsou např. přístavy, letiště a hlavní silniční tahy, vám umožňuje rozvíjet efektivní dodavatelský řetězec a dosahovat rychlých přepravních časů."

To je důvod, proč pokračujeme v investování do vysoce kvalitních nemovitostí ve strategických lokalitách a proč je rozvíjíme a spravujeme, abyste toho mohli využívat v současné době i v budoucnu.

 

Najděte si svou novou nemovitost

*Zdroj: Odbor OSN pro ekonomické a sociální otázky, 2018.

Nemovitosti k pronájmu

Najděte vaši další nemovitost

Celosvětová poptávka po moderních, dobře umístěných logistických prostorách v nejdůležitějších vstupních městech a v jejich blízkosti plyne z celé řady klíčových témat. V celosvětovém měřítku jsou tato témata založena na významných změnách v oblasti průmyslového vlastnictví a roli, kterou tra

Urbanizace

Pokračující urbanizace vstupních měst vytváří nové obchodní příležitosti a nová rozhodnutí. Do roku 2030 budou velká města představovat 81 % světové spotřeby*. Umístění nemovitostí v blízkosti spotřebitelů je pro naše zákazníky a jejich uživatele výhodou.

Růst spotřeby

Rostoucí spotřeba zvyšuje poptávku v širokém spektru odvětví od maloobchodu přes farmaceutický až po automobilový průmysl. Do roku 2030 se celosvětová spotřeba zvýší o 23 bilionů USD*. Naše strategie vstupních měst přivede naše zákazníky k úspěchu.

* Zdroj: Urban world: The Global Consumers to watch [Sledování spotřebitelů celosvětově], McKinsey Global Institute April 2016.

Technologie

Inovace, zejména v elektronickém obchodě a v mobilních zařízeních, mění chování spotřebitelů a posilují zvyšování investic do lokalit nedaleko hlavních městských center a blízko koncovým spotřebitelům. S rozvojem a vzestupem digitálních technologií tyto lokality pomáhají uspokojovat rostoucí požadavky spotřebitelů na rychlost a pohodlí.

Hodnota

Zákazníci usilují o získání větší hodnoty z vlastních řešení a dosažení nákladové efektivity, což znamená konsolidaci operací, modernizaci zařízení, racionalizaci dodavatelských řetězců, větší automatizaci a využití robotiky.