Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Podporujeme urdržitelnost v Ingersoll Rand

Výzva

Společnost Ingersoll Rand, přední světová společnost v oblasti vytváření a udržování bezpečného, pohodlného a účinného prostředí, hledala nové logistické řešení, které by jí pomohlo sloučit bývalé prostory pro výrobu, lehkou montáž a distribuci automatických klimatizací Thermo King a Trane pod jednu střechu.

Požadavky společnosti Ingersoll Rand na nový projekt byly jasné:

 • Ideální umístění v blízkosti ostatních provozoven
 • Konsolidace kapacit napříč Evropou, včetně tří provozoven v České republice, do jednoho centralizovaného závodu
 • Udržitelný provoz v souladu s obchodní image společnosti, který by ještě více snížil spotřebu energií společnosti
 • Možnost dalšího rozšíření

„Ve společnosti Goodman jsme zavázáni pomáhat našim zákazníkům při snižování uhlíkové stopy jejich provozů, a to prostřednictvím udržitelného návrhu moderních logistických závodů. Naši zákazníci si cení moderních, účinných, vysoce kvalitních logistických a podnikatelských prostor. Jejich dodání je základním stavebním kamenem našeho modelu zákaznických služeb vlastnit+rozvíjet+spravovat.“
Jan Palek, Goodman, Country Manager CZ&SK

Řešení společnosti Goodman

Supermoderní projekt je výsledkem úzké spolupráce mezi společností Ingersoll Rand a developerem projektu, společností Goodman. Obě společnosti se soustředí čistě na udržitelnost a společnost Goodman byla vybrána pro své bohaté zkušenosti s výstavbou udržitelných logistických
budov.

Správné umístění

Projekt, sestávající z 25 000 m² výrobních a skladovacích proctor a 3 406 m² kancelářských prostor, které zahrnují také kantýnu, ošetřovnu, společenskou místnost a šatnu, vznikl na pozemku o rozloze 90 000 m² ležícím pouhých 8 km od další provozovny společnosti v Kolíně.

Snižování spotřeby energií

Moderní budova využívá velké množství udržitelných prvků, které napomáhají optimalizovat energetickou účinnost, využití vody a likvidaci odpadu a zároveň zajišťují blahobyt zaměstnanců. Roční úspory nákladů na energii cca 35% je dosaženo lepší izolací, moderními fasádami a různými klimatizačními prvky, včetně dvojitých oken, automatických stínících systémů a vzduchotěsných dokovacích a vyrovnávacích systémů.

Vytváření udržitelných prostor

Budova využívá mnoho dodatečných udržitelných prvků, jako jsou např. preferenční parkovací místa pro palivově hospodárné vozy s nízkými emisemi, retenční nádrž shromažďující dešťovou vodu pro použití v toaletách, což vede k 70% snížení spotřeby pitné vody, a systém pro solární ohřev vody.

Mimo to jsou na 42,2% plochy vysazeny původní druhy stromů.

„Budova byla vybudována v souladu s metodou posuzování ohleduplnosti k životnímu prostředí LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a společnost Goodman je jednou z prvních společností v České republice, které zažádaly o zlatý certifikát LEED pro logistickou budovu.“
Jan Palek, Goodman, Country Manager CZ&SK

Výsledek

Konsolidace výroby, lehké montáže a distribuce do jedné moderní budovy umístěné pouhých 8 km od jiného závodu v Kolíně společnosti Ingersoll Rand umožnila optimalizovat celý distribuční proces. Chytré využití prostoru zaručuje vyšší efektivitu.

Kromě toho je nová budova postavena v souladu se závazkem společnosti Ingersoll Rand stavět udržitelně a snižovat svou ekologickou stopu.

Místo
 • Kolín, Česká republika
 • 2 km od dálnice D11
 • 4 km od centra Kolína
 • 50 km od Prahy
Velikost
 • Pozemek: 90 000 m²
 • Sklad a výroba: 25 095 m²
 • Kanceláře: 3 406 m² (včetně mezipatra)
 • Venkovní zastřešené plochy: 2 160 m²
Dodací lhůta
 • Únor až říjen 2013 (7 měsíců)
Technické údaje
 • Nosnost podlahy: 50 kN/m²
 • Nosnost podlahy: 75 kN/stopa pro regály
 • Zvedací vrata: 7
 • Nakládací rampy: 8
 • Světlá výška: 10 m

Případové studie udržitelnosti