Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Podpora udržitelnosti v rámci projektu Ingersoll Rand

Výzva

Společnost Ingersoll Rand, přední světová společnost v oblasti vytváření a udržování bezpečného, pohodlného a účinného prostředí, hledala nové logistické řešení, které by jí pomohlo sloučit bývalé prostory pro výrobu, lehkou montáž a distribuci automatických klimatizací Thermo King a Trane pod jednu střechu.

Požadavky společnosti Ingersoll Rand na nový projekt byly jasné:

  • Ideální umístění v blízkosti ostatních provozoven
  • Konsolidace kapacit napříč Evropou, včetně tří provozoven v České republice, do jednoho centralizovaného závodu
  • Udržitelný provoz v souladu s obchodní image společnosti, který by ještě více snížil spotřebu energií společnosti
  • Možnost dalšího rozšíření

Řešení společnosti Goodman

Supermoderní projekt je výsledkem úzké spolupráce mezi společností Ingersoll Rand a developerem projektu, společností Goodman. Obě společnosti se soustředí čistě na udržitelnost a společnost Goodman byla vybrána pro své bohaté zkušenosti s výstavbou udržitelných logistických
budov.

Správné umístění

Projekt, sestávající z 25 000 m2 výrobních a skladovacích prostor a 3 406 m2 kancelářských prostor, které zahrnují také kantýnu, ošetřovnu, společenskou místnost a šatnu, vznikl na pozemku o rozloze 90 000 m2 ležícím pouhých 8 km od další provozovny společnosti v Kolíně.

Snižování spotřeby energií

Moderní budova využívá velké množství udržitelných prvků, které napomáhají optimalizovat energetickou účinnost, využití vody a likvidaci odpadů a zároveň zajišťují blahobyt zaměstnanců. Roční úspory nákladů na energii cca 35% je dosaženo lepší izolací, moderními fasádami a různými klimatizačními prvky, včetně dvojitých oken, automatických stínících systémů a vzduchotěsných dokovacích a vyrovnávacích systémů.

Vytváření udržitelných prostor

Budova využívá mnoho dodatečných udržitelných prvků, jako jsou např. preferenční parkovací místa pro palivově hospodárné vozy s nízkými emisemi, retenční nádrž shromažďující dešťovou vodu pro použití v toaletách, což vede k 70% snížení spotřeby pitné vody, a systém pro solární ohřev vody.

Mimo to jsou na 42,2% plochy vysazeny původní druhy stromů.

Výsledek

Konsolidace výroby, lehké montáže a distribuce do jedné moderní budovy umístěné pouhých 8 km od dalšího závodu společnosti Ingersoll Randv Kolíně  umožnila optimalizovat celý distribuční proces. Chytré využití prostoru zaručuje vyšší efektivitu.

Kromě toho je nová budova postavena v souladu se závazkem společnosti Ingersoll Rand stavět udržitelně a snižovat svou ekologickou stopu.

Případové studie