Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

E-obchod

Zjistěte více o zkušenostech Goodmanu v sektoru e-commerce

Prohlédnětě si info-vizuál zde

Rychlý a překotný růst elektronického obchodu je nejvýznamnějším faktorem, ovlivňujícím strukturu současného systému skladování a distribuce. Zatímco různé trhy mají své unikátní potřeby a výzvy, efektivní a účelné strategie pro správu zásob a dodavatelské řetězce jsou zásadní pro úspěch našich zákazníků v maloobchodním sektoru. Jako jedna z největších globálních skupin může společnost Goodman nabídnout excelentní řešení „šitá na míru“ v oblasti správy a rozvoje logistických a skladových objektů. Vývoj těchto řešení nám umožňuje hlubší pochopení celého sektoru. 

Výběr lokality, projektování budov s ohledem na světlou výšku, přístup nákladních vozidel, tok výrobků a konfigurace skladování. To vše jsou důležité faktory ovlivňující naše rozhodnutí o projektování, dodávkách a správě našich objektů. Společnost Goodman neustále udržuje a aktualizuje vztahy s klíčovými zákazníky (jako například Amazon) a díky tomu si zachovává unikátní vhled do problematiky rozvoje logistických objektů. Naše hluboké znalosti a pochopení tohoto sektoru nám dále pomáhají odpovídat na nové výzvy zákazníků v oblasti elektronického obchodu. 

Náš nejnovější průzkum v oblasti elektronického obchodu ukázal, že tento druh prodeje na vyspělých trzích tvoří téměř pětinu všech nákupů a roste každým rokem o 15 – 20 %. Společnost Goodman postavila po celém světě některá z největších logistických center pro elektronický obchod a spolupracuje s úspěšnými maloobchodními multikanálovými prodejci včetně společností Amazon, Alibaba, VIP Shop, Zalando, Grays Online, Style Tread, Corporate Express či Net a Porter. Jen v Evropě společnost Goodman zajišťuje rozvoj a správu více než 1 miliónu metrů čtverečních skladových a distribučních prostor pro lídra v oblasti elektronického obchodu, společnost Amazon