Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Pracovat ve skupině Goodman

My, ve skupině Goodman si velmi ceníme vztahy. Jsou to lidé, nikoli naše budovy, kdo činí naši firmu úspěšnou. Goodman zaměstnává víc než 1.100+ pracovníků v 28 kancelářích po celém světě. Neustále se snažíme o vytvoření pracovního prostředí, které je stimulující, přináší výzvy a zároveň odměny všem našim zaměstnancům.

Chceme,aby naši zaměstnanci cítili, že si jich ceníme. Snažíme se motivovat všechny tak, abychom společně zajistili dokonalé služby našim zákazníkům.. Zaměstnancům důvěřujeme a zabezpečujeme pro ně možnost samostatného rozhodování. Toto zvyšuje v naší firmě duch podnikání a podněcuje nás k přinášení nových řešení.

Podniková kultura

Společnost Goodman považuje podnikovou kulturu za základ úspěchu firmy. Naše podniková kultura nám umožňuje získávat vysoce kvalitní pracovníky a dává nám záruku, že zákazníkům a investorům dokážeme trvale poskytovat služby špičkové kvality a můžeme jim nabídnout kreativní a efektivní výsledky při působení trhu s nemovitostmi.

Vyznáváme především následující hodnoty, které nám umožňují odlišit se od ostatních společností působících na trhu:

  • zákazník+zaměření – v centru všeho, co děláme, je vždy zákazník;
  • výkon+nasazení – jednotlivě i společně – za vším stojí lidé;
  • inovativnost+dynamičnost – přemýšlíme mimo vyježděné koleje;
  • otevřenost+férovost – jednáme transparentně a s morální integritou;
  • tým+respekt – každý jednotlivec je důležitý.

Vzhledem k tomu, že společnost Goodman je firmou s celosvětovou působností, patří mezi její základní hodnoty také podpora různorodosti. Různorodost zaměstnanců přispívá k úspěšnosti každého týmu či projektu, protože díky ní můžeme zákazníkům i investorům s úspěchem nabídnout širší paletu dovedností, schopností a zkušeností.

Rozmanitost

Jako globální společnost si vážíme a podporujeme rozmanitost našich spolupracovníků. Rozmanitost posilňuje každou pracovní skupinu i projekt a to ve prospěch našich zákazníků a investorů.

Zaměstnanci firmy Goodman pracují tvrdě, ale na druhou stranu firma podporujeme udržení zdravé rovnováhy mezi prací a soukromým životem (pružná pracovní doba) a nabízíme takové pracovní podmínky, které berou ohled na individuální okolnosti.

Učení & odborný rozvoj

Investujeme do našich zaměstnanců, protože náš úspěch závisí na spolupráci nejlepších lidí. Zajišťujeme našim zaměstnancům jejich nepřetržitý odborný rozvoj.

Nepřetržitá expanze firmy vytváří příležitost pro zaměstnance, aby po celém světě pracovali v kancelářích Goodman a získali neocenitelné zkušenosti ze světového trhu.

Naše kultura zajišťování rozvoje našich zaměstnanců znamená, že jim hradíme jejich studia v celé škále různých disciplín. Dále zajišťujeme vzdělávání v rámci firmy.