Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Správa nemovitostí

Poradenské služby pro průmyslové nemovitosti

V rámci obchodního modelu založeného na vlastnictví, výstavbě a spravování je každá nemovitost společnosti Goodman řízena interně prostřednictvím specializovaného a vysoce kvalifikovaného týmu odborníků.

Proces řízení nemovitostí zahrnuje následující aspekty:

 • Zákaznický servis a každoroční kontroly obchodních prostor
 • Správa pronájmu
 • Stavební a inženýrské služby
 • Správa aktiv
 • Údržba budov
 • Úprava pozemků
 • Bezpečnostní služby
 • Správa energií a zařízení
 • Služby spojené s vybavováním objektů
 • Tým pro řízení průmyslových nemovitostí

Tým pro řízení průmyslových nemovitostí

Každý tým řízení průmyslových nemovitostí zahrnuje následující pozice:

 • Manažer portfolia – dohlíží na tým pro správu nemovitostí společnosti Goodman a na jednání o pronájmech
 • Manažer pro nemovitosti – je odpovědný za správu majetku a požadavky spojené se správou pronajatých prostor
 • Technický manažer – zajišťuje stavební a inženýrské služby pro nové nájmy a také úpravy stávajících prostor.

S našimi zákazníky úzce spolupracujeme, abychom naplnili jejich požadavky týkající se obchodních prostor. Budujeme dlouhodobé obchodní vztahy. Přímým výsledkem našeho smyslu pro detail, služeb a pracovního nasazení je vysoký počet stálých zákazníků a návštěvnosti.