Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

Správa nemovitostí

Základem úspěchu skupiny Goodman je poskytování vynikajících služeb svým zákazníkům. Naše motto „own + develop + manage“ (vlastnit + rozvíjet + spravovat) jasně signalizuje našim klientům jádro našeho podnikání.

Skupina Goodman nabízí logisticko-skladové řešení pro společnosti všech průmyslových odvětvích zahrnující; Poskytovatele logistických služeb, automobilový průmysl, maloobchod, elektronický obchod a výrobce.

Own (vlastní majetek): Skupina Goodman realizuje dlouhodobé investice, buduje trvalé vztahy se svými zákazníky, a zajišťuje ideální návratnost investic svým investorům.

Develop (rozvoj): Program rozvoje nemovitostí skupiny Goodman zahrnuje portfolio nemovitostí v kontinentální Evropě, Velké Británii , Asii, Severní Americe a Brazílii. Developerské projekty vytváříme účelně, abychom vyhověli našim zákazníkům a rostoucím požadavkům našich investorů.

Manage (obsluha): Goodman zajišťuje správu nemovitostí vlastním týmem odborníků, kteří se zabývají se rozvojem nemovitostí, plněním požadavků klientů a celkově udržují nemovitosti v nadstandardním stavu. Toto všechno zabezpečuje vzrůstající spokojnost našich zákazníků, uchování nemovitosti v nadstandardní kvalitě po dlouhou dobu a pro investory přináší bezpečnou návratnost vložených investic.

Udržitelnost nemovitosti v kvalitním stavu je jedním z hlavních zvažovacích hledisek v rozhodování o výstavbě nemovitosti, její správě a financovaní investice skupinou Goodman.

 

Nemovitosti k pronájmu

V České republice pracující pobočka skupiny Goodman, „vlastní, rozvíjí a spravuje“ logistické objekty s vysokou úrovní kvality.