Vstupujete na globální stránky společnosti Goodman. Hledáte lokální stránky společnosti Goodman?

vedení týmu

GEP

Emmanuel Van der Stichele Ředitel správy investic +32 2 263 40 08

Email

Emmanuel Van der Stichele je ředitelem fondu GEP. Je zodpovědný za celkovou strategii, management a výkonnost fondu, stejně jako za reporting představenstvu, investiční komisi a partnerům.

Emmanuel Van der Stichele má více než 17 let praxe v oboru financí a realit. Emmanuel má rozsáhlé zkušenosti s uzavíráním a vedením transakcí na trhu soukromých i veřejných nemovitostí a to jak z hlediska investic, tak i dluhových nástrojů.

Před příchodem do skupiny Goodman pracoval Emmanuel pro Credit Suisse. Zde působil v rámci skupiny, která má na starosti soukromý kapitál se zaměřením na trh s nemovitostmi a také ve skupině, jež má na starosti financování a sekuritizaci nemovitostí. Ještě předtím pracoval  pro banky JP Morgan a banku KBC, kde byl součástí skupiny působící v oblasti corporate finance se zaměřením na nemovitosti. Zde měl na starosti primární úpis akcií (initial public offerings - IPOs) a získávání kapitálu pro několik realitních fondů.

gep

Thomas De Meester Associate Director - Investment Management +32 2 263 40 10

Email

Thomas pracuje ve společnosti GEP na pozici Associate Director - Investment Management. V rámci své pozice spolupracuje s týmem managementu, je odpovědný za správu kapitálu a výkaznictví partnerství a v neposlední řadě se podílí na prosazování celkové strategie partnerství. Před nástupem na tuto pozici pracoval Thomas v partnerství GEP jako Transaction Manager se zaměřením na všechny aspekty akvizic a prodejů aktiv fondu, dále také jako Analytik GEP, kde byl odpovědný za modelování na úrovni partnerství a finanční prognózy včetně výkonů partnerství. Thomas nastoupil do společnosti Goodman v roce 2008 jako junior Development Manager a pracoval v oblasti Beneluxu a Střední a východní Evropy. Thomas získal vysokoškolský titul v oboru stavebního inženýrství (KULeuven) a obecného managementu (Vlerick Management School).